Newsletter
Obchodné podmienky

Objednávka:
Pre objednanie našich produktov si stačí jednoducho vybrať z ponuky a vložiť vybrané produkty do nákupného košíka tlačidlom "Kúpiť". Po vloženiu všetkého žiadaného tovaru prejsť do nákupného košíka, kďe je možno upraviť množstvo kusov, aj vyradiť nechtený tovar. V druhom kroku, kliknutím na "Ďalej" prejsť k vyplneniu všetkých údajov potrebných pre vybavenie Vašej objednávky, vybrať spôsob platby a na záver jednoducho stlačiť tlačidlo ODOSLAŤ. Odporúčame si pre istotu vytlačiť objednávku. Po odoslaní objednávky vám bude na zadaný e-mail doručené potvrdenie s prehľadom celej objednávky.
Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu, poštovné a balné.

Storno objednávky:
Objednávku je možné stornovať do 24 hodín e-mailom zaslaným na adresu info@whites.cz, pred tým je treba telefónicky overiť, či tovar neboľ už expedovaný. Potvrdenie stornovania objednávky Vám bude zaslané na Vašu e-mailovú adresu.

Dodacia doba:
Objednaný tovar obdržíte najneskôr do 7 dní. V prípade, že tovar nebudeme mať na sklade alebo pri jeho distribúcii dôjde k neočakávaným komplikáciám a nevedeli by sme dodržať lehotu 14 dní, budeme Vás o tom informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
V prípade nedodania tovaru do 14 dní môže objednávateľ požiadať o stornovanie objednávky.

Detail platby:
 

 

Poštovné a balné: K cene uvedenej pri produktoch je potrebné pripočítať poštovné a balné v celkovej výške 10 EUR, ak vaša objednávka neprekročí hodnotu 200,- EUR. Cenu poštovného a balného neovplyvňuje hodnota ani hmotnosť objednávky.


DPH: Nie sme platcami DPH, pokus si prajete objednať tovar ako platcovia DPH, môžete tak učnit na Českom webe www.whites.cz, ktorý je platcom DPH.

Reklamácie:
Kupujúci je povinný prípadné zistené vady oznámiť predávajúcemu do 3 dní od prevzatia tovaru. Oznámenie môžte urobiť emailom na adrese info@whites.cz alebo telefonicky na našom telefónnom čísle. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybnou manipuláciou. Predávajúci konzultuje reklamáciu s distributérom a zaväzuje sa informovať zákazníka o riešení reklamácie najneskôr do 10 dní.

Vrátenie tovaru:
Podľa zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar musí vrátiť nepoškodený, v originálnom obale a zaslať späť, nie však dobierkou!! Priložený musí byť sprievodný list, v ktorom bude písomne uvedené, že odstupuje od zmluvy, žiadate vrátenie zaplatenej sumy a spôsob akým si želáte vrátiť peniaze (složenkou, na účet číslo ...)


Ochrana osobných údajov:
Naša spoločnosť sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka.

 

Fakturačné údaje:

prevádzkovateľ eshopu je:

Jiří Chládek

Faltysova 1497/10

156 00 Praha

Česká republika

IČ: 71090088

Detektory kovov White´s Electronics © 2019