Newsletter
Novinky pre rok 2016 - Detektory Treasuremaster

Po 10 rokoch bola úplne obmenená základný rad detektorov Prizm a Coinmaster. Výsledkom je detektor TreasureMaster, ktorý sa ako jednoduchší z dvojice nových detektorov môže smelo postaviť aj najlepšiemu zo svojich predchodcov Coinamsteru GT resp. Prizm 6T.

Detektory kovov White´s Electronics © 2019